keskiviikko 1. helmikuuta 2017

Tutkimusmatka alkaa!UTELE-hanke lähestyy loppuaan: kevään ajan kirjastoalan ihmiset voivat ammentaa tietoa Tutkimusmatka-konseptista täydennyskoulutuksen muodossa. Yhteinen päämäärämme on tuoda tiede kirjastoihin populaarissa muodossa ja saada kirjastojen kävijät innostumaan tieteellisestä tutkimuksesta.

Ensimmäinen koulutuskertamme on helmikuun 9. päivä. Koulutukseen ilmoittautuneet saivat ennakkotehtäväkseen kertoa itsestään ja odotuksistaan, jotta osallistujat voivat etukäteen tutustua toisiinsa ja me koulutuksen järjestäjät pääsisimme jyvälle heidän koulutusta koskevista ennakko-oletuksistaan ja toiveistaan. Vastausten perusteella meillä on koossa motivoitunut ja innokas joukko tutkimusmatkalaisia!


Näitä kysyimme ennakkotehtävässä:
1. Esittele itsesi lyhyesti
2. Kerro lyhyesti, miksi osallistut koulutukseen ja mitkä ovat odotuksesi koulutuksen suhteen.


Tässä ovat tutkimusmatkaajamme:

Anna
Työskentelen kirjastosihteerinä Varsinais-Suomen kaakkoislaidalla sijaitsevassa Kiskon kirjastossa, joka on yksi Salon kaupunginkirjaston yhdeksästä lähikirjastosta. Päiväni täyttyvät pääosin asiakaspalvelusta, mutta koska olen kirjastoni ainoa työntekijä, työtehtäviini kuuluvat kaikki mahdolliset kirjaston työt aineistonhankinnasta hyllyttämiseen. Kirjastotyön ohessa hoidan myös kaupungin palvelupistettä.

Olen utelias ja luova innostuja ja päätin lähteä Tutkimusmatkalle, koska pidän asioihin perehtymisestä ja haluan tarjota kirjastoni asiakkaille jotain aivan uutta. Teen paljon yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa, erityisesti läheisen Toijan alakoulun kanssa ja lasten- ja nuortenkirjastotyö onkin lähellä sydäntäni. Järjestän myös erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia täällä kirjastossa, Kauneimmat joululaulut, käsityökerho, kirjavinkkaus, nukketeatteri, askartelupaja ja taidenäyttelyt muutaman mainitakseni.

Akateemisen koulutuksen omaavana tieteellinen maailmankuva on minulle sydämen asia. On mahtava tilaisuus päästä luomaan asiakaskuntaamme ja mahdollisesti koko kyläyhteisöä kiinnostavaa tapahtumaa. En välttämättä halua rajata tapahtuman kohdeyleisöä esimerkiksi iän tai sukupuolen mukaan, vaan synnyttää jotain jonka äärelle kaikki ovat tervetulleita. Tutkimusmatkalta toivon löytäväni innostavaa asennetta, uusia ideoita ja tietoa, entistä läheisempää vuorovaikutusta tieteentekijöiden kanssa sekä konkreettisia vinkkejä tapahtumien rakentamiseen, viestintään ja markkinointiin.


Irene
Työskentelen Vantaan kaupunginkirjastossa Myyrmäessä erikoiskirjastonhoitajana. Vastuullani on mm. kotimainen ja suomennettu kaunokirjallisuus sekä tapahtumien järjestäminen ja niiden markkinointi.
Osallistun koulutukseen ensinnäkin siksi, että siinä on kyse tapahtumien järjestämisestä. Toinen, tärkeämpi syy on seuraava: Haluan järjestää kirjastossamme tiedettä esitteleviä tapahtumia ja luoda kontakteja tiedeyhteisöön. Julkisuudessa tiedettä ja sen merkitystä on rajusti aliarvioitu, mistä kertovat mm. hallituksen leikkaukset yliopistojen rahoituksesta sekä ”kaiken maailman dosentit” -tyyppiset heitot. Televisio-ohjelmissa rinnastetaan oudosti niin eri tason itseoppineita vaihtoehtopuoskareita kuin lääkäreitäkin. Tämä antaa etenkin vähän koulutetuille katsojille kummallisen kuvan tieteen merkityksestä. Humanistina haluan myös tuoda esiin eri humanististen aineitten tärkeyttä ihmiskunnalle. Tieteen tuntemusta ja roolia on selkiytettävä kirjaston asiakkaitten ja muitten kansalaisten keskuudessa. En halua, että suomalaiset tyhmistyvät. Siksi. Kolmas, eikä vähäinen syy, on kontaktien luonti eri kirjastosta tulleisiin kollegoihin.
Odotan saavani uusia ideoita sekä oppivani uutta niin lähipäivillä, itse tekemällä kuin kollegoiltakin.Sini
1. Hämeenlinnan kaupunginkirjasto/HML pääkirjasto, kirjastonhoitaja: Ryhmäkäynnit, kirjallisuusaiheiset pajat, tapahtumat, tietopalvelu, kaukopalvelu, kirjallisuuspiirit, kirjavinkkaus, luova kirjoittaminen

2. Osallistun koulutukseen, koska innostuin Göteborgin Bok & Bibliotek -messuilla sen Forskartoget-ideasta, jossa yhdistyivät ns. kovat ja pehmeät tieteet. Kiinnostavat taiteiden (etenkin kirjallisuuden), liikunnan ja hyvinvoinnin ja tutkimuksen suhde. Oletan oppivani vähän kaikesta, mutta etenkin yhteisön tiedon tarpeen tunnistamisesta ja kuva- ja taitto-ohjelmista.


Joona
1. Nimeni on Joona. Työskentelen Espoon kaupunginkirjastossa informaatikkona Espoonlahden alueen neljässä toimipisteessä (Kivenlahden, Soukan, Nöykkiön ja Saunalahden kirjastot). Päävastuualueitani ovat nuorten kanssa tehtävä työ, pajatoiminta sekä yläkouluyhteistyö.

2. Osallistun koulutukseen ennen kaikkea siksi, että olen kiinnostunut tieteen popularisoinnista ja minua kiinnosti ajatus siitä, kuinka tällaista toimintaa voisi tehdä kirjastossa. Järjestän työssäni jonkin verran tapahtumia, joten tieteen mukaan ottaminen ei olisi pahitteeksi.

Toivon saavani koulutuksesta ennen kaikkea uusia ideoita ja kykyä järjestää tällaisia tapahtumia jatkossa omissa kirjastoissani. Pidän siitä, että koulutukseen kuuluu konkreettisen tapahtuman järjestäminen, eli mennään heti sanoista tekoihin.
Eija
Olen Eija Mikkelin kaupunginkirjastosta. Toimin pääkirjastossa informaatikkona päävastuualueenani kirjaston ohjaustoiminnan suunnittelu. Vielä vähän aikaa sitten työskentelin pääasiallisesti musiikkikirjastopalveluissa, mutta oppimisen ja kirjaston yhteys on ollut minulle läheinen koko työurani ajan. Ennen yleistä kirjastoa vietin vuosia korkea-asteen oppilaitoksissa (Mikkelin amk, Helsingin yliopisto) enimmäkseen tiedonhankinnan ohjauksen parissa.

Tutkimusmatka-koulutukseen oli pakko hakea, koska siinä käsitellään juuri niitä asioita, joissa olen kipeästi kaivannut lisäoppia. Yleisessä kirjastossa ohjaustyön painopisteet ovat lukemaan innostaminen ja tiedonhankintataidot. Itse painotun jälkimmäiseen, johon on kuitenkin ollut vaikea löytää uutta näkökulmaa. Sitä kuitenkin tarvittaisiin, kun maailma muuttuu nopeammin kuin mukana pysyy. Tutkimusmatka-koulutus tarjoaa konkreettisen tavan nostaa uudella tavalla esiin (tieteellistä) tietoa. Lisäksi koulutuksessa on luvassa juuri niitä käytännön taitoja (some, kuvankäsittely), joihin kaipaan vahvistusta. Aina on myös mukava tavata muualla työskenteleviä kollegoita.

Tarja
1. Nimeni on Tarja. Työskentelen Laurea-ammattikorkeakoulussa julkaisusuunnittelijana. Toimipisteeni on Leppävaarassa Espoossa, mutta työskentelen kaikkien laurealaisten kirjoittajien kanssa. Työtehtäviini kuuluu mm. OKM:n julkaisutiedonkeruu, Laurean julkaisusarjan koordinointi ja taitto sekä julkaisuasioiden viestintä Laurean sisällä.
Liitin mukaan kuvan itsestäni. Kuva kertoo siitä, että ryhmässä yhdessä harjoittelemalla ja tekemällä voimme saada hienoja asioita aikaiseksi.

2. Osallistun koulutukseen, koska työtehtäviini kuuluu julkaisuasioista ja julkaisuista tiedottaminen ja viestiminen Laureassa. Laurealaiset kirjoittavat upeita julkaisuja, jotka eivät tunnu saavuttavan tietoisuutta aina edes talon sisällä. Siksi kaikki ideat siitä, miten julkaisuja ja tutkimuksia voisi tuoda paremmin ihmisten tietoisuuteen, ovat tervetulleita. Julkaisut ja tutkimukset ovat hyvin spesifejä kirjoituksia, joten olen kiinnostunut siitä, miten tuloksia voisi popularisoida niin, että niistä tulisi ymmärrettävämpiä myös muille kuin ko. tutkimuksen tekijöille ja juuri tämän alan asiantuntijoille. Myös vinkit siitä, miten saisi rakennettua hyvän ja mutkattoman yhteyden tutkijayhteisön kanssa, ovat tervetulleita