torstai 2. maaliskuuta 2017

Uusia tutkimusmatkaajia!


Toisella kokoontumiskerralla 9.3. saamme joukkoomme kaksi uutta osallistujaa. Tervetuloa mukaan!
 


Riikka

1. Työskentelen informaatikkona Lahden korkeakoulukirjastossa, keskittyen erityisesti viestintään, informaatiolukutaitoon ja tutkimus- ja julkaisupalveluihin.

2. Osallistun koulutukseen saadakseni uusia ideoita tapahtumanjärjestämiseen ja viestintään, jotta tapahtumat saavuttaisivat aiempaa laajemman yleisön. Avoimen tieteen ja tutkimuksen sekä tiedeviestinnän kentät ovat työssäni uusia osa-alueita, joiden haltuunotossa myös tämä koulutus varmasti auttaa.


 Essi

1. Olen utelias informaatikko Lahden Korkeakoulukirjastosta. Tehtäviini kuuluvat viestintä, informaatiolukutaidon opetus sekä uutena työtehtävänä julkaisutoiminta.

2. Kiinnostuin koulutuksesta, koska Tutkimusmatkan aiheet käyvät hyvin yksiin uusien julkaisutoimintaan liittyvien työtehtävieni kanssa. Toivon, että saan Tutkimusmatkalta vinkkejä tiedeviestintään ja tieteen popularisointiin. Olen myös kiinnostunut tiedon visualisoinnista sekä tapahtumien järjestämisestä.keskiviikko 1. helmikuuta 2017

Tutkimusmatka alkaa!UTELE-hanke lähestyy loppuaan: kevään ajan kirjastoalan ihmiset voivat ammentaa tietoa Tutkimusmatka-konseptista täydennyskoulutuksen muodossa. Yhteinen päämäärämme on tuoda tiede kirjastoihin populaarissa muodossa ja saada kirjastojen kävijät innostumaan tieteellisestä tutkimuksesta.

Ensimmäinen koulutuskertamme on helmikuun 9. päivä. Koulutukseen ilmoittautuneet saivat ennakkotehtäväkseen kertoa itsestään ja odotuksistaan, jotta osallistujat voivat etukäteen tutustua toisiinsa ja me koulutuksen järjestäjät pääsisimme jyvälle heidän koulutusta koskevista ennakko-oletuksistaan ja toiveistaan. Vastausten perusteella meillä on koossa motivoitunut ja innokas joukko tutkimusmatkalaisia!


Näitä kysyimme ennakkotehtävässä:
1. Esittele itsesi lyhyesti
2. Kerro lyhyesti, miksi osallistut koulutukseen ja mitkä ovat odotuksesi koulutuksen suhteen.


Tässä ovat tutkimusmatkaajamme:

Anna
Työskentelen kirjastosihteerinä Varsinais-Suomen kaakkoislaidalla sijaitsevassa Kiskon kirjastossa, joka on yksi Salon kaupunginkirjaston yhdeksästä lähikirjastosta. Päiväni täyttyvät pääosin asiakaspalvelusta, mutta koska olen kirjastoni ainoa työntekijä, työtehtäviini kuuluvat kaikki mahdolliset kirjaston työt aineistonhankinnasta hyllyttämiseen. Kirjastotyön ohessa hoidan myös kaupungin palvelupistettä.

Olen utelias ja luova innostuja ja päätin lähteä Tutkimusmatkalle, koska pidän asioihin perehtymisestä ja haluan tarjota kirjastoni asiakkaille jotain aivan uutta. Teen paljon yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa, erityisesti läheisen Toijan alakoulun kanssa ja lasten- ja nuortenkirjastotyö onkin lähellä sydäntäni. Järjestän myös erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia täällä kirjastossa, Kauneimmat joululaulut, käsityökerho, kirjavinkkaus, nukketeatteri, askartelupaja ja taidenäyttelyt muutaman mainitakseni.

Akateemisen koulutuksen omaavana tieteellinen maailmankuva on minulle sydämen asia. On mahtava tilaisuus päästä luomaan asiakaskuntaamme ja mahdollisesti koko kyläyhteisöä kiinnostavaa tapahtumaa. En välttämättä halua rajata tapahtuman kohdeyleisöä esimerkiksi iän tai sukupuolen mukaan, vaan synnyttää jotain jonka äärelle kaikki ovat tervetulleita. Tutkimusmatkalta toivon löytäväni innostavaa asennetta, uusia ideoita ja tietoa, entistä läheisempää vuorovaikutusta tieteentekijöiden kanssa sekä konkreettisia vinkkejä tapahtumien rakentamiseen, viestintään ja markkinointiin.


Irene
Työskentelen Vantaan kaupunginkirjastossa Myyrmäessä erikoiskirjastonhoitajana. Vastuullani on mm. kotimainen ja suomennettu kaunokirjallisuus sekä tapahtumien järjestäminen ja niiden markkinointi.
Osallistun koulutukseen ensinnäkin siksi, että siinä on kyse tapahtumien järjestämisestä. Toinen, tärkeämpi syy on seuraava: Haluan järjestää kirjastossamme tiedettä esitteleviä tapahtumia ja luoda kontakteja tiedeyhteisöön. Julkisuudessa tiedettä ja sen merkitystä on rajusti aliarvioitu, mistä kertovat mm. hallituksen leikkaukset yliopistojen rahoituksesta sekä ”kaiken maailman dosentit” -tyyppiset heitot. Televisio-ohjelmissa rinnastetaan oudosti niin eri tason itseoppineita vaihtoehtopuoskareita kuin lääkäreitäkin. Tämä antaa etenkin vähän koulutetuille katsojille kummallisen kuvan tieteen merkityksestä. Humanistina haluan myös tuoda esiin eri humanististen aineitten tärkeyttä ihmiskunnalle. Tieteen tuntemusta ja roolia on selkiytettävä kirjaston asiakkaitten ja muitten kansalaisten keskuudessa. En halua, että suomalaiset tyhmistyvät. Siksi. Kolmas, eikä vähäinen syy, on kontaktien luonti eri kirjastosta tulleisiin kollegoihin.
Odotan saavani uusia ideoita sekä oppivani uutta niin lähipäivillä, itse tekemällä kuin kollegoiltakin.Sini
1. Hämeenlinnan kaupunginkirjasto/HML pääkirjasto, kirjastonhoitaja: Ryhmäkäynnit, kirjallisuusaiheiset pajat, tapahtumat, tietopalvelu, kaukopalvelu, kirjallisuuspiirit, kirjavinkkaus, luova kirjoittaminen

2. Osallistun koulutukseen, koska innostuin Göteborgin Bok & Bibliotek -messuilla sen Forskartoget-ideasta, jossa yhdistyivät ns. kovat ja pehmeät tieteet. Kiinnostavat taiteiden (etenkin kirjallisuuden), liikunnan ja hyvinvoinnin ja tutkimuksen suhde. Oletan oppivani vähän kaikesta, mutta etenkin yhteisön tiedon tarpeen tunnistamisesta ja kuva- ja taitto-ohjelmista.


Joona
1. Nimeni on Joona. Työskentelen Espoon kaupunginkirjastossa informaatikkona Espoonlahden alueen neljässä toimipisteessä (Kivenlahden, Soukan, Nöykkiön ja Saunalahden kirjastot). Päävastuualueitani ovat nuorten kanssa tehtävä työ, pajatoiminta sekä yläkouluyhteistyö.

2. Osallistun koulutukseen ennen kaikkea siksi, että olen kiinnostunut tieteen popularisoinnista ja minua kiinnosti ajatus siitä, kuinka tällaista toimintaa voisi tehdä kirjastossa. Järjestän työssäni jonkin verran tapahtumia, joten tieteen mukaan ottaminen ei olisi pahitteeksi.

Toivon saavani koulutuksesta ennen kaikkea uusia ideoita ja kykyä järjestää tällaisia tapahtumia jatkossa omissa kirjastoissani. Pidän siitä, että koulutukseen kuuluu konkreettisen tapahtuman järjestäminen, eli mennään heti sanoista tekoihin.
Eija
Olen Eija Mikkelin kaupunginkirjastosta. Toimin pääkirjastossa informaatikkona päävastuualueenani kirjaston ohjaustoiminnan suunnittelu. Vielä vähän aikaa sitten työskentelin pääasiallisesti musiikkikirjastopalveluissa, mutta oppimisen ja kirjaston yhteys on ollut minulle läheinen koko työurani ajan. Ennen yleistä kirjastoa vietin vuosia korkea-asteen oppilaitoksissa (Mikkelin amk, Helsingin yliopisto) enimmäkseen tiedonhankinnan ohjauksen parissa.

Tutkimusmatka-koulutukseen oli pakko hakea, koska siinä käsitellään juuri niitä asioita, joissa olen kipeästi kaivannut lisäoppia. Yleisessä kirjastossa ohjaustyön painopisteet ovat lukemaan innostaminen ja tiedonhankintataidot. Itse painotun jälkimmäiseen, johon on kuitenkin ollut vaikea löytää uutta näkökulmaa. Sitä kuitenkin tarvittaisiin, kun maailma muuttuu nopeammin kuin mukana pysyy. Tutkimusmatka-koulutus tarjoaa konkreettisen tavan nostaa uudella tavalla esiin (tieteellistä) tietoa. Lisäksi koulutuksessa on luvassa juuri niitä käytännön taitoja (some, kuvankäsittely), joihin kaipaan vahvistusta. Aina on myös mukava tavata muualla työskenteleviä kollegoita.

Tarja
1. Nimeni on Tarja. Työskentelen Laurea-ammattikorkeakoulussa julkaisusuunnittelijana. Toimipisteeni on Leppävaarassa Espoossa, mutta työskentelen kaikkien laurealaisten kirjoittajien kanssa. Työtehtäviini kuuluu mm. OKM:n julkaisutiedonkeruu, Laurean julkaisusarjan koordinointi ja taitto sekä julkaisuasioiden viestintä Laurean sisällä.
Liitin mukaan kuvan itsestäni. Kuva kertoo siitä, että ryhmässä yhdessä harjoittelemalla ja tekemällä voimme saada hienoja asioita aikaiseksi.

2. Osallistun koulutukseen, koska työtehtäviini kuuluu julkaisuasioista ja julkaisuista tiedottaminen ja viestiminen Laureassa. Laurealaiset kirjoittavat upeita julkaisuja, jotka eivät tunnu saavuttavan tietoisuutta aina edes talon sisällä. Siksi kaikki ideat siitä, miten julkaisuja ja tutkimuksia voisi tuoda paremmin ihmisten tietoisuuteen, ovat tervetulleita. Julkaisut ja tutkimukset ovat hyvin spesifejä kirjoituksia, joten olen kiinnostunut siitä, miten tuloksia voisi popularisoida niin, että niistä tulisi ymmärrettävämpiä myös muille kuin ko. tutkimuksen tekijöille ja juuri tämän alan asiantuntijoille. Myös vinkit siitä, miten saisi rakennettua hyvän ja mutkattoman yhteyden tutkijayhteisön kanssa, ovat tervetulleita


keskiviikko 11. tammikuuta 2017

Tutkimusmatka-täydennyskoulutus 9.2.–11.5.2017


Tutkimusmatka on konsepti, jossa Tutkimustietoa välitetään kirjaston kautta. Se kannustaa kirjastolaisia tuomaan tiedettä näkyvästi esiin ja herättää kirjaston kävijöiden uteliaisuuden tutkimustietoa kohtaan. Koulutus kostuu neljästä lähitapaamisesta ja tehtävistä niiden välillä. Koulutus on laajuudeltaan viisi opintopistettä ja se on osallistujille maksuton.

Tutustu ohjelmaan
Ilmoittaudu koulutukseen

perjantai 1. huhtikuuta 2016

Keskiössä keskoset Turun kaupunginkirjastossa 22.3.

Tiistaina 22.3. Turun pääkirjastossa järjestettiin Keskiössä keskoset -tapahtuma. Tapahtumassa oli puhujina tutkijoita TYKS:in lastenklinikan PIPARI-tutkimushankkeesta, jossa seurataan keskosten kehitystä syntymästä aina kouluikään saakka.


Kahvin lisäksi tarjolla oli pipareita - tietenkin!

Tilaisuus alkoi järjestäjien esitellessä itsensä, Pipari-tutkimusryhmän ja Tutkimusmatka-konseptin, mikä loi asiantuntevan vaikutelman. Luennoitsijoita oli kolme ja he kaikki osasivat esitellä tutkimuksia helposti ymmärrettävästi.


Tutkijat Sirkku Setänen ja Anna Nyman

Ensimmäiseksi Sirkku Setänen kertoi aivojen magneettikuvatutkimusten tuloksista, tämän jälkeen Mira Huhtala aiheesta keskosten vanhempien hyvinvointi ja viimeiseksi Anna Nyman, jonka tutkimustulokset käsittelivät keskosten koulumenestystä 11-vuotiaana verrattuna samanikäiseen verrokkiryhmään. Lopuksi tutkimusryhmän vetäjä kertoi lyhyesti tänä vuonna Keskoslasten päivänä ilmestyvästä julkaisua.Tapahtuman markkinointi oli onnistunut hyvin, sillä paikalle tuli paljon ihmisiä. Tilaisuus eteni aikataulua nopeammin, mutta aika tuntui juuri sopivan pituiselta. Paikan päällä jaettavat materiaalit olivat laadukkaasti tehtyjä ja kiinnostavia. Tieteen popularisointi oli onnistunut hyvin ja tiede tuotiin kiinnostavalla tavalla tavallisten ihmisten ulottuville. Lisää tällaista!

torstai 31. maaliskuuta 2016

Tunnetko teknologiaa? Hyötytietoa senioreille Turun kaupunginkirjastossa 22.3


Senioreille suunnattu teknologiapua tarjoava tapahtuma toteutettiin Turun kaupunginkirjaston Studio-tilassa. Päivän ohjelma oli jaettu kahteen osaan: 12-15 sai tulla kysymään apua tekniikkaa koskeviin ongelmiin Kansalaisen IT-tuelta (KITT)  ja 14-15 Jarkko Paavola piti luennon tietoturvasta ja turvallisesta netinkäytöstä.

Kaksi opiskelijoista oli heti pääaulassa houkuttelemassa väkeä paikalle ja tapahtumasta kiinnostui usea ihminen. Apua kysyttiin niin kännyköihin, tabletteihin ja tietokoneisiin liittyvissä asioissa. IT-tukilaisia oli paikalla neljä ja heitä kaikkia tarvittiin, koska joillakin riitti kysymyksiä jopa tunnin ajaksi.

Kansalaisen IT-tuki työn vauhdissa


Luento keräsi paljon ihmisiä paikalle

Jarkko Paavolan luento kiinnosti yleisöä ja herätti keskustelua. Luentoa pidettiin hyvin informatiivisena ja hyödyllisenä. Luennon jälkeen Paavola vastasi yleisön kysymyksiin ja sai paljon kiitosta. Osa kävijöistä tuli kertomaan opiskelijoille miten tarpeellisia tällaiset tapahtumat ovat.

Opiskelijat olivat keksineet hauskan keinon kerätä palautetta herneiden ja hymynaamojen avulla. Kaikki heidän saamansa palaute oli positiivista.
 
Tutkimusmatka-toimintaa voi seurata myös Facebookissa.

keskiviikko 30. maaliskuuta 2016

Syödään yhdessä - kohti terveellisiä ruokatottumuksia, Runosmäen kirjasto 17.3.


Terveellisistä ruokatottumuksista kertova tapahtuma toteutettiin Runosmäen kirjastossa. Kohderyhmänä olivat etenkin lapsiperheet ja odottavat äidit. Opiskelijat olivat järjestäneet luentotilan ja askartelutilan erikseen, ja tarjoiltaviksi oli hankittu paljon värikkäitä vihanneksia sekä hedelmiä.


Väriä ei tapahtumasta puuttunut!

Luentoa odottavan äidin ja perheen uusista ravitsemussuosituksista oli pitämässä Turun Yliopiston tutkija Kirsi Laitinen. Laajasta mainonnasta huolimatta osallistujia ei opiskelijoiden lisäksi valitettavasti ollut. Aihe herätti kuitenkin paljon keskustelua kuulijoiden kesken. Muut tapahtumaan osallistuneet olivat kiinnostuneempia askartelupisteestä, jolla vierailikin runsaasti lapsia.

Aineistoesittelyä kirjastollaTapahtuman järjestäneet opiskelijat saivat jälkeenpäin kuulla, että tapahtuma oli osunut samaan ajankohtaan Runosmäen turvallisuuskävelyn kanssa ja tämä saattoi olla osasyy pieneen osallistujamäärään. Palaute oli kuitenkin positiivista ja kirjastolta tuli kiitosta hyvin järjestetystä tapahtumasta.


Tutkija Kirsi Laitinen


tiistai 29. maaliskuuta 2016

Tutkimusmatka kierrätyksen maailmaan Ilpoisten kirjastossa 17.3.

Ilpoisten kirjastolla torstaina 17.3. järjestetyn tapahtuman aiheena oli kierrätys. Paikalle oli kutsuttu yhden 4. luokan oppilaat. Aikaisesta ajankohdasta huolimatta lapset jaksoivat kuunnella keskittyneesti Katariina Kiviluodon ja Hannu Parkkamäen esityksiä. Runsaista kysymyksistä päätellen aihe aidosti kiinnosti. Oppilaille jaettavat kirjanmerkit ja puupalat aiheuttivat jopa pienimuotoisen rynnäkön.

 

Innostusta ilmassa!Tapahtumassa oli esillä kierrätysmateriaaleista valmistettuja esineitä, kuten vanhoista kankaista tehtyjä laukkuja. Lisäksi aiheeseen liittyviä kirjoja oli nostettu esille. Tapahtuman järjestäjät olivat tuoneet paikalle mehu- ja kahvitarjoilun. Lopuksi vuorossa oli kierrätystehtävä, jossa oppilaat pääsivät lajittelemaan erilaisia jätteitä. Lasten osaaminen yllätti positiivisesti. 

Järjestäjät kierrätyspisteellä


Tutkija Katariina Kiviluoto ja muotoilun opettaja Hannu Parkkamäki pitivät kirjastoa hyvänä paikkana tiedetapahtumille, sillä siellä käy monipuolisesti erilaisia ihmisiä. Tiedettä popularisoiville tapahtumille on kysyntää.Tutkimusmatka kierrätyksen maailmaan oli kokonaisuutena mukava ja opettavainen tapahtuma!