torstai 10. syyskuuta 2015

Tapahtumanjärjestämistä opiskelijavoimin

Askartelu ei ole vain lapsia varten!

Toukokuussa Naantalin pääkirjasto täyttyi iloisesta sinipaitaisesta kansasta, kun kevään ensimmäinen Tunnetko meresi? UTELE –tapahtuma toi kirjastoon joukon Turun ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalvelun koulutusohjelman opiskelijoita. Opiskelijat suunnittelivat ja toteuttivat tapahtuman osana kurssisuoritustaan. Tapahtumaan kuului mm. asiantuntijavierailuita, lasten aktiviteetteja sekä esillä oli koko tapahtuman ajan Itämeri-aiheista infografiikkaa. Myös materiaalit tuotettiin itse yhteistyössä ammattikorkeakoulun vesitutkimusryhmän sekä mainonnan suunnittelun opiskelijoiden kanssa.

Tapahtuman järjestämiseen osallistunut kirjasto- ja tietopalvelun opiskelija Jussi Pajari kertoo tapahtumien suunnittelun ja toteutuksen olleen haastavaa, mutta mielenkiintoista. 

– Hyvin harvalla opiskelijalla oli kokemusta tapahtumien järjestämisestä ennen UTELE-tapahtumaa, joten tapahtuman järjestäminen oli valtaosalle täysin uusi kokemus, Pajari sanoo. 

Erityisenä haasteena hän mainitsee eri kohderyhmien huomioimisen tapahtuman aikataulutuksessa. Kokonaisuudessaan hän pitää tapahtumaa hyvin onnistuneena – myös oppimisen näkökulmasta. Ammattikorkeakoululle ominainen käytännönläheisyys ja tekemällä oppiminen onkin Pajarin mukaan loistava tapa sisäistää asioita.

– Kun opittua teoriaa voidaan soveltaa heti käytännössä erilaisissa opiskelijaprojekteissa, jää asiat huomattavasti paremmin mieleen ja niitä pystyy hyödyntämään myöhemmin työelämässä. Virheiden analysointi ja palautteen läpikäynti tuo lisää itsevarmuutta ja valmistaa pelkkiä teoriatunteja paremmin työelämän haasteisiin.

Jussi Pajari ja Petra Rosenberg infopisteellä

Kiitosta koulutusohjelma saa myös huomion kiinnittämisestä nykyajan kirjastotyön moninaisuuteen. Alan tulevaisuuden haasteisiin vastaamisessa Pajari näkee yhtenä tärkeänä keinona rikkoa sitkeää mielikuvaa kirjastoista kirjavarastoina. 

– Kirjastoalan työntekijän pitää nykyään pystyä toimimaan hyvin erilaisissa tehtävissä. Kirjastoala ei ole koskaan ollut pelkkää kirjojen lainaamista tai niiden hyllyttämistä, mutta sellainen kuva monilla ihmisillä edelleen on. UTELE-tapahtuman tyyppisten projektien avulla voidaan rikkoa ihmisten ennakkoluuloja siitä, että kirjastohenkilökunta vain lainaa ja hyllyttää kirjoja. Tapahtumien järjestäminen tulee varmasti olemaan tulevaisuudessa tärkeä asia varsinkin yleisten kirjastojen kontekstissa ja uskon UTELE-tapahtuman suunnittelusta ja toteutuksesta saadun kokemuksen olevan hyödyllinen työelämässä.

Kirjastoammattilaisen moninainen työnkuva – liejutaskurapuja pyydystämässä


Seuraava tapahtuma Naantalin pääkirjastossa perjantaina 11.9.2015 klo 12-15. Tervetuloa mukaan! Lisätietoja: facebook.com/utelekirjastossa.

Teksti: Jaana Kalliala, kuvat: Tiina Vesalainen

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti